Konab Fastighetsförvaltning logo

Om oss

Konab Fastighetsförvaltning är ett familjeägt fastighetsbolag med ca 100 bostäder och lokaler i Ljungby och Rydaholm med omnejd. Vi ser långsiktigt på vårt företagande och vår målsättning är att detta skall speglas i långvariga och trevliga kontakter med våra hyresgäster. Kontakten med hyresgästerna har varit viktig ända sedan 1982 då bolaget köpte sin första fastighet.

Vi har en egen förvaltningsorganisation med personal lokalt, som ansvarar för sina skötselområden. Vi vill att hyresgästerna ska känna sig trygga när vår personal kommer hem till deras lägenhet.

Vår ambition är att vara ett av de ledande bostadsföretagen Ljungby och förknippas med fastigheter i bra lägen. Vi kan erbjuda både lägenheter, kontorslokaler, butikslokaler och industrilokaler i samtliga orter.

Konabs miljöarbete

Konab har ett långsiktigt perspektiv med målsättningen att hålla våra fastigheter i gott skick i nära samråd med hyresgästerna. Vi jobbar för en bättre miljö och hållbarhet genom att installera solceller på fastigheter och välja miljövänliga alternativ till uppvärmning. Vi tittar ständigt på hur vi kan förbättra vår klimatpåverkan i både större investeringar, men även genom att ändra och förbättra dagliga rutiner.

Energikällor

Vilka energikällor vi väljer har en avgörande betydelse för vår miljöpåverkan. Vi använder primärt miljömärkt el från förnybara källor som sol, vind och vatten. För övriga energislag är målet att förnybar energi ska prioriteras där det är möjligt. Vi köper fjärrvärme från Ljungby Energi med liten klimatpåverkan.

Energiförbrukning

För oss på Konab handlar energieffektivisering om att hitta en balans mellan låg energiförbrukning och hyresgästens önskemål om komfort. Varje år genomför vi åtgärder i fastigheter där vi ser att det finns potential att spara energi. Ofta handlar det om att trimma in byggnadens energisystem och optimera ventilationssystemet.

Egna solenergianläggningar

Ett av våra miljömål är att vi ska öka mängden förnybar och lokalproducerad energi genom att utöka antalet solenergianläggningar på våra fastigheter. Genom att tillvarata solenergi från våra tak och fasader minskar behovet av köpt energi och förbrukningssiffrorna sjunker.

Kulturpris

Vi arbetar dagligen med att skapa trivsel och hemkänsla. Därför är vi extra stolta över att detta jobb till och med har prisbelönats! Efter en omfattande renovering tilldelades fastigheten Kämpen 2016 årets pris för god bebyggelsekultur och kulturvård av Ljungby kommun. Juryn motivering var:

”Byggnaden har kvar sitt ursprungliga formspråk och är ett gott exempel på 1940-talets byggnadssätt. Stor omsorg har lagts vid detaljer såväl interiört som exteriört. Konab har visat stor hänsyn till byggnadens arkitektoniska utformning och arbetet har skett med stor noggrannhet och på byggnadens villkor. En lugn och grönskande innergård har skapats vilket ger ytterligare en dimension till byggnaden.”

Innergården på prisbelönade fastigheten Kämpen Uteplats och ingångsparti på prisbelönade fastigheten Kämpen Gatuvy av prisbelönade fastigheten Kämpen